โครงสร้าง สคบ.

สำนักงานเลขานุการกรม กองเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายและคดี สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค ฝ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์เกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายที่ไม่ปลอดภัย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายแบบตรงและตลาดแบบตรง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด